Privacy statement

Privacy statement van Bloesem & Blos B.V.

Inleiding

Bloesem en Blos neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw
rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met admin@bloesemenblos.nl.

Wie is Bloesem en Blos?

Bloesem en Blos is de Besloten Vennootschap Bloesem en Blos B.V., gevestigd te (2408 BN) Alphen aan den Rijn aan Australielaan 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87517477. Bloesem en Blos B.V. is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Bloesem en Blos jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Bloesem en Blos persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Bloesem en Blos voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Bloesem en Blos worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen

 • Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
 • Telefoonnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

 • Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
 • Telefoonnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeDoeleinde: Facturatie
 • Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
 • Telefoonnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
 • Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
 • Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie

 • Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie,
 • Telefoonnummer, Profielfoto
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief

 • Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social marketing

 • Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma

 • Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

 • Gegevens: Surfgedrag
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

 • Gegevens: E-mailadres
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek

 • Gegevens: Surfgedrag, Gegevens over het gedrag
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Bloesem en Blos heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Bloesem en Blos over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Bloesem en Blos. Je kunt verzoeken dat Bloesem en Blos je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Bloesem en Blos te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Bloesem en Blos of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Bloesem en Blos te verkrijgen. Bloesem en Blos zaldeze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Bloesem en Blos je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Bloesem en Blos

Een verzoek kan verstuurd worden naar admin@bloesemenblos.nl. Bloesem en Blos zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Bloesem en Blos een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Bloesem en Blos je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Bloesem en Blos verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Bloesem en Blos je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar admin@bloesemenblos.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Bloesem en Blos jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar admin@bloesemenblos.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bloesem & Blos staat voor:

Huidverbetering & Zorg

Met passende producten

Bloesem & Blos Hygiëne en veilig

Wij werken veilig

Kwaliteit & Hygiëne

Bloesem & Blos Anbos en PoVoet

Gediplomeerd & Vakkundig

Lid van ANBOS & ProVoet

Beauty-royale-Logo
logo-genosys

Maak online een afspraak of telefonisch via 0172 - 490 633